Velké Řády

Staré ŘádyMladé Řády

Řády jsou důležitou politickou a kulturní složkou většiny civilizovaných společností na tváři Grandu. Jsou vlastně jakýmisi malými státy, které mají své vlastní zákony a svá vlastní výsostná území, která jsou až na výjimky válek a zrad plně respektována. Na rozdíl od států však nemají řády spojité hranice a nevytváří územní celky, ale jsou spíše rozestřeny v podobě sítě kapitul, hradů a řádových síní napříč královstvími a říšemi.

Mezi mocí států a řádů existuje křehká rovnováha, kterou se málokdo opováží narušit, neboť její následky by byly strašlivé. V minulosti se stávalo, že se některé řády staly příliš silnými a ohrožovaly suverenitu jistých království. Výsledkem byly občanské války, které měly po zatažení spojenců do konfliktu leckdy rozměry světového konfliktu. Většina řádů řeší toto napětí tím, že odkládá vojenskou moc a věnuje se přísně badatelským, uměleckým nebo řemeslným činnostem. Menší variantou takových řádů jsou pak městské cechy.

Přesto si některé řády vydržují stabilní vojsko - například Xalgonští nebo Paladinští rytíři. Takové řády pak musí být přísně neutrální nebo spojenecké vůči zemím, v nichž jsou usazeny.

Veřejným tajemstvím je, že každý řád ve své podstatě hierarchizovanou lóží, která tvoří pravidelnou strukturu okolo centrálního bodu, kterým je Velmistr, jenž je strážcem Mystéria. Mystérium je důvodem vzniku řádu a jakýmsi pramenem, z něhož celý řád žije, energií, která je na jedné straně smrtelně nebezpečná a na druhé křehká. Řád proto působí paradoxně jako ochránce lidí před touto silou a zároveň jako ochránce této síly před lidmi a strážce její čisté podoby. Je jen záležitostí dohadů, co který řád doopravdy střeží.

Řády se dělí na Malé a Velké. Malých je skutečně mnoho, směrem dolů v hierarchii se dál štěpí až na desítky a stovky lokálních cechů a uzavřených společností. Když se hovoří o řádech, mají se na mysli obvykle Velké řády. Ty požívají ona privilegia a jejich zvučná jména jsou známa po celé zemi. Velké řády se dále dělí na Staré a Mladé. Mladé jsou ty řády, které byly ustaveny v tomto Věku, Staré, jak už z názvu vyplývá, vznikly v dávných Věcích, kam často již nesahá paměť lidí.