Vítejte na stránkách věnovaných fantasy světu Siranie

Naleznete zde širokou paletu tvorby věnované mytologii, RPG pravidlům, vedení hry nebo fantasy obecně. Siranie je fantasy světem, kde se odehrávají literární příběhy i RPG hry, v nichž mohou jejich účastníci sami vstupovat do příběhů a legend a měnit je dle svého úmyslu a odhodlání. Návštěvník se může kochat interaktnivní mapou, ponořit se do legend a příběhů nebo si vyjasnit své názory nad úvahami.

Co zde naleznete?
Interaktivní mapu fantasy světa, která vám sama odhalí detaily o jednotlivých lokacích - stačí jen kliknout myší.
Úvahy i praktické návody pro hru RPG.
Romány, povídky, příběhy, legendy a ságy ze světa Klanů a Siranie. Příběhy plné napětí, boje, cest a fantazie.
Originální a živou mytologii fantasy světa založenou na studiu světových náboženství.
Přehledný a použitelný popis několika fantasy jazyků spolu s jejich gramatikou a slovníkem.
Novinky

07.4.2018 - Ručička horologia se opět posunula a ve světě Grandu se udály mnohé pozoruhodné události. Do vyprávění ze světa Siranie jsme přidali další část, tentokrát pojednávající o Soumraku Grandu.

19.6.2016 - Po dlouhé odmlce přinášíme nové vyprávění o bytostech, jež díky bohům obyčený Siranijec za celý svůj život nepotká. O bytostech z hlubin.

27.11.2009 - Popis Siranie a Grandu se dlouho obešel bez toho, co mnozí považují za nejdůležitější - Pantheonu bohů, v něž věří většina prostých i urozených na tváři Grandu. Nyní konečně poodhalíme roušku jejich tajemství - dámy mají přednost a proto si nyní můžete přečíst o bohyních.

22.2.2008 - Důležitým fenoménem Grandu jsou slavné městské státy. Často usměrňují běh dějin na dlouhé věky dopředu a téměř pravidlem jsou dlouhověké spory a války mocných městských protikladů připomínajících misky vah. O městském státu, který by obyčejný siranijec neprávem nazval baštou temnoty a který v současném věku zabíra podstatnou část jedné z misek oněch pomyslných vah, vám dnes přinášíme několik postřehů zcestovalého poutníka. Poznejte pravou tvář Xalgonu tak, jak byste ho z geografických příruček Sirgonské knihovny poznali jen ztěží.

21.1.2008 - Vojevůdci často rozhodují o výsledku bitvy spíše, než velikost armád. Právě o Slavných vojevůdcích si nyní můžete doplnit obrázek. Pozornému čtenáři jistě neuniknou otevřené či skryté souvislosti v textu, v němž potkáváme staré známé Zřece i zprávy o královstvích a říších na Grandu.

20.1.2008 - Zájemci o magii si mohou konečně přečíst souhrn o magických školách v Siranii. Magické školy pojednávají o celém systému magie, který je v zemích Grandu považován za tradiční. Mladší školy pojednáme později.

31.12.2007 - Tulákům po kouzelných krajinách se dnes otevírají brány Slunečního sálu, který náleží mezi zvláštní kategorii míst, na něž lze narazit v Ne-Světě, totiž v tajemném prostoru za pevnými zdmi Grandu. Nechť sluneční paprsky ozáří vaši stezku, když překračujete jeden ze tří prahů vedoucích do tohoto sálu.

18.9.2007 - Vyšla další povídka z cyklu "Stínů", která prozaicky zpracovává siranijskou RPG hru. Autorkou je opět Lucie Lukačovičová. Pěkné počtení!

Stíny moře, in: Stíny moře (Triton, Praha, 2007), str. 7-20

30.7.2007 - Stránky Siranie se nevěnují jen podrobnému popisu zemí Grandu a poetickým pohledům do tajemných krajin za jeho hranicemi, ale také teorii RPG, které je věnována celá sekce "Jak hrát". Dnes do této sekce přibyl článek Uzlové body, který se zabývá právě optimální metodou stavby dobrodružství. Uzavírá tak sérii úvah nad chybami ve vedení hry a jejich nápravou. Celá trojdílná série je zároveň ke shlédnutí na stránkách www.hrynahrdiny.cz, kde se můžete pod jednotlivými články k nim kriticky vyjádřit, za což vám budeme vděčni.

4.2.2007 - Návštěvníci stránek Siranie vědí, že jedním z největších kouzel, která na ně čekají, jsou názorné a podrobné mapy království a říší. Dnes přibyla do našeho zlatého fondu Mapa Severu. Zatím můžete prozkoumávat její tajemné runové popisky, které brzy oživnou tak, jako na mapě Siranie.

26.6.2006 - Dnes Vám přinášíme představení jednoho z prapůvodních jazyků, z nehož vznikla celá rodina jazyků. Nečekejte ale žádnou gramatiku či slovníček - Azharština je jazyk, který nemůže být takto postižen, ačkoliv jí každý svým vlastním způsobem rozumí.

7.6.2006 - Předposlední díl Siranijského dobrodružství nás přivádí k samému okraji zatmění. Družina bude muset podstoupit několikerou volbu, i když všichni členové v mysli vědí, jak budou muset zvolit. V nejtemnější hodině za rozbřesku však naleznou nového spojence.

20.5.2006 - Přinášíme Vám další z krátkých zamyšlení o způsobu hry a možných cestách, kterými se může ubírat. Kterou ze Tří cest se vydáte? Cesta příběhu je výzvou vypravěči a hráčům, cesta pravidel je spravedlivá pro každého a cesta náhody přináší nečekaná rozuzlení.

1.5.2006 - Milí návštěvníci, kteří přistupujete na naše stránky z planety Země, s potěšením vám oznamujeme, že dvě povídky ze světa Siranie vyšly tiskem jako pilotní povídky sbírek nazvaných podle nich - Stíny věcí a Stíny lidí. Autorkou obou povídek je Lucie Lukačovičová, která v Siranijské hře ztvárnila dryádu Omerin a jejich děj shrnuje vypjaté momenty z nedávných herních událostí. Příznivcům Siranie doporučujeme jejich přečtení.

Stíny věcí, in: Stíny věcí (Triton, Praha, 2005), str. 7-21
Stíny lidí, in: Stíny lidí (Triton, Praha, 2006), str. 7-30

4.4.2006 - Mořeplavci oceánů na Grandu i mimo něj jsou teď chráněni proti mámení mlžnatých skal díky Majáku, který stojí v samém středu nebeských vod. Poslyšte legendu o časech, kdy ještě nestál.

24.1.2006 - Jedním z kouzelných míst Ne-světa je i jezero Vaurokaš. Pověsti o něm na Svět přinesli Poutníci a stěhovaví ptáci, protože obyčejný smrtelník nespatří jeho vody.

5.1.2006 - Siranijská knihovna doplňuje své svazky nejen o informace ze Světa, ale i z Ne-světa, který leží v tajemných hlubinách za Hranicí. Nejmocnější říší Ne-světa je Airzuron a o ní si dnes již můžeme něco přečíst.

30.12.2005 - Je zde nový díl Siranijského dobrodružství! Družiníci pátrají ve městě Arkagantu, kterak dopravit malé dítě do srdce města - Arkského chrámu, aby jej vložili do posvátného ohně Aderánu. Staromilští kněží však nehodlají nikoho vpustit dovnitř a tak zbývá poslední naděje. Tajemnému zloději Ibuarenovi se jako jedinému podařilo do chrámu vloupat. Zatmění však již klepe na dveře.

11.12.2005 - Milí cestovatelé, vítejte do krásného Arkagantu, který vám nyní otevírá své brány!

15.11.2005 - Jste Vypravěči, Game Masteři, nebo Pánové Jeskyně a rádi byste lépe postrašili svoje hráče? A ne jen obyčejným úlekem, ale pořádnou bytostnou hrůzou? Nuže, nový článek v sekci Vedení hry vám přináší návod, jak se zmocnit Hrůzy a rozhýbat ji tak, jak si přejete.

8.11.2005 - Existuje tajemství všech tajemství, střed a smysl, okolo nějž se vše točí, tak jako hvězdy kolem neviditelné osy a celý svět okolo panenky oka. Existuje odpověď, kterou hledáme, existuje místo, kde to všechno začalo a na jehož březích vše skončí. Tím místem je Jantarová Citadela.

7.11.2005 - Přibyl krátký popis Věčné bitvy. Dejte ale pozor, abyste text nečetli příliš soustředěně, nebo vás Bitva pozře také!

30.10.2005 - Ačkoliv se tento příběh neodehrává nikde na Grandu, svými prvky velmi připomíná svět Klanů a Siranie. To je krátká povídka Strom snů, do které se můžete dnes začíst. Vydejte se do magického Irivoru, předobrazu mocného města Sairis.

24.10.2005 - Spočiňte po namáhavém dnu, uložte se ke spánku, protože po dni přichází Noc a noc ve vaší duši, spánek. Je mnohým, nejvíce však tím, co si do ní přinesete.

Většina textů v oddíle Tvorba je nyní k dispozici také ve formátu pdf. Vytiskněte si je a začtěte se do nich při nadcházejících dlouhých zimních nocích.

22.9.2005 - Cesty houštinami internetu jsou velmi spletité. Znavení poutníci mohou leckdy překročit bludný kořen a vstoupit do neznámého světa. Pradávní cestovatelé vytesali takový bludný kořen z kamene a vyryli do něj runy - právě tak možná vznikl i tajemný Kámen Rozcestník, který jsme po delším hledání nalezli i na našich stránkách.

19.7.2005 - Po delší době přinášíme další z obsáhlejších textů přinášejících nejenom poutavý příběh, ale také důležité skutečnosti o severních zemích za majestátním pohořím Kaal-Charmat. Příběh Zrcadlo z ledu odkrývá události, které jednoho dne přerostou místní charakter a stanou se dějinnou osou celého Grandu.

4.6.2005 - Při tvorbě Otázek a odpovědí jsme se zamýšleli nad tím, co by se ještě slušelo o Siranijské říši povědět. A zjistili jsme, že ač máme poměrně podrobnou mapu, nejsou na ní zdaleka všechna místa popsána. Proto jsme se rozhodli ji rozšířit o popis mnoha dalších míst. Dnes vám tedy představujeme novou verzi naší Interaktivní mapy.

7.5.2005 - Po dlouhé době přinášíme další příběh ze Siranie - Ságu o Lundirovi, který zároveň objasňuje některé historické události Grandu.

26.3.2005 - Dnes si můžete přečíst další osudy družiny v nové kapitole Pilíř Jihu. Arkagas je přivítal, ale své srdce jim nehodlá odhalit. Nezbývá, než si k ohni aderánu najít svou cestu. Do zatmění však zbývají pouze necelé dva dny.

Pokud jste se rozhodli ve svých nových dobrodružstvích podívat se na Grand do Siranijské říše, určitě vám přijdou vhod sepsané odpovědi na nejčastější otázky. Čím se živí obyčejní lidé? Jak vypadá krajina a lesy? Jaké jsou v říši správní celky? Na takové a další otázky se vám dostane odpovědí.

16.3.2005 - V sekci Jak hrát? jsme zveřejnili další zamyšlení, které by mohlo pomoci se vžít do starých dob. Je jím pojednání o Magii v evropském středověku.

10.3.2005 - Chcete se ještě více vžít do našeho světa a něco vám k tomu chybí? Ano, je to jazyk. Ale ode dneška můžete při hře dokonce mluvit siranijsky. Stačí se naučit základy gramatiky tohoto vcelku jednoduchého jazyka, které vám dnes přinášíme. Samozřejmě je ještě důležitá slovní zásoba, na které pracujeme a kterou po dokončení zveřejníme v jednoduchém slovníku. Pokud však nepatříte mezi milce jazyků, snad vám tento přehled pomůže alespoň při tvorbě siranijských jmen a názvů.

9.3.2005 - Po dlouhé době došlo na stránkách k velkým změnám. První z nich je změna domény. Jelikož už se nikdo z nás nevěnuje původnímu obsahu našeho serveru - a to Amberu, změnila se spolu se zaměřením i adresa na nynejší www.siranie.net. Další změnou je nová verze rozcestníku, který se dříve v prohlížečích Internet Expolrer 5.0 a Opera nezobrazoval celý. Nynejší verze už funguje ve všech standardních prohlížečích. A poslední dnešní změnou je přidání úvodu, který snad pomůže novým čtenářům se zorientovat na našich stránkách.

8.1.2005 - Rádi se koupete a cachtáte? Jste vodní živel? Pak by vás mohl zajímat Jezerní sál. Dokáže do něj ale vstoupit jen ten, kdo si počká na ten správný okamžik u mlhavých vod či křišťálových studánek.

5.1.2005 - A je zde další pokračování vyprávění ze siranijské hry, v pořadí již třetí a tentokrát má název Cesta do Arkagantu.

27.12.2004 - Konečně se začíná zaplňovat další kategorie našich stránek a tou jsou jazyky a písma. Ze začátku jsme zveřejnili Původ jazyků na Grandu. Zároveň se připravuje komplexní popis prvního z jazyků a tím je jak jinak - Siranijština.

14.12.2004 - Cestovatelé se nyní mohou vydat do další vskutku podivné země a možná i zjistit více o tamní kultuře a společnosti. Tou zemí je Nisell.

Současně byli představeni zbylí Architekti Sairis, takže již tvoří řádnou oktávu.

13.12.2004 - Zajímá vás, proč jsme zvolili za rámeček právě ornament proplétaných čar? Není to náhoda. Je to totiž symbol, který má významů. Je to symbol Oka.

22.11.2004 - Historický vývoj Grandu neurčují jenom politická uskupení, ale také jednotlivci a nebo například Řády. Důležité informace se o nich můžete dozvědět právě nyní.

21.11.2004 - Dnes byli představeni další Zřeci a to konkrétně Trojice učenců.

18.10.2004 - V oddělení Země Grandu se objevily dvě nové země z oblasti severních království, a to konkrétně Figlyn a Meltika.

11.10.2004 - Dnes vám blíže představíme Siranijské Císařovny, vládkyně říše.

Byla také upravena mapa Siranijské Říše tak, aby byla lépe přehledná. Doufáme, že se vám bude líbit. Zároveň bylo také upraveno pojednání o hře Klany.

25.9.2004 - Někteří znalí tohoto světa by řekli, že se v současnosti nacházíme ve věku hrdinů, další by řekli, že tomu tak rozhodně není. Pravdou však je, že hrdinové konají slavné skutky a jsou pěšáky v rukou bohů. Proto i jim zde patří své místo: více o nich se můžete dozvědět zde.

Není však doposud jisté, zda se již některému z hrdinů podařilo vstoupit až do samého nitra Lesního sálu. Nikdo o něm zatím žádné bližší informace pro Sirgonský archív nepřinesl.

24.9.2004 - Dnes byly z původních stránek o Klanech přesunuty na tyto nové stránky hlášky a záznam hry. Pokud se chcete pobavit či získat přehledné informace o příběhu, který se ve světě Klanů odehrál, směle vstupte.

19.9.2004 - Naše knihovna je stále doplňována. Poslední akvizice se týkají pojednání o jedné z nejvzdálenějších a přitom nejpodivuhodnějších zemí na tváři Grandu - o ostrovním království Argolin. Spolu se svitkem obsahujícím zprávu od našich cestovatelů k nám dorazila i exkluzivní mapa tohoto hornatého souostroví.

17.9.2004 - Do oddílu "Jak hrát?" jsme přidali přehledný souhrn různých hráčských typů podle Aarona Allstona. Lehce nadsazené hráčské typy mohou stejně pobavit jako poučit a leckdo se mezi nimi může i najít.

16.9.2004 - Nyní se můžete podívat, co se říká o mocném Adamantovi, který vládne stejnojmenné zemi na severu Siranie.

14.9.2004 - Pro lepší orientaci a přehlednost bylo nepatrně přeskupeno hlavní menu. Další změna ovšem již není nepatrná, protože byly uveřejněny články Strach a Chyby vypravěče v oddílu Jak hrát. Doufáme, že vám pomohou zvětšit zábavu a prožitek ze hry. Dále na stránky přibyly první informace o magii v tomto světě. Jako první to je krátký úvod O magii a stručné přiblížení k Magii ras.

9.9.2004 - Pro lepší orientaci jsme umístili do sekce O říši krátký shrnující úvod.

5.9.2004 - Dnes vám přinášíme pokračování příběhu Poledne světa, konkrétně druhý díl s názvem Stínový Arkagant. Pomalu se ukazuje, že vše je mnohem složitější, nebezpečnější, ale hlavně, že současné činy budou mít velký vliv na budoucnost možná i celé Siranijské Říše. Co nevidět totiž přijde polednice!

4.9.2004 - Složité geografické a politické vztahy Grandu se nutně odrazily i v ekonomii a Siranijská říše jako jedna z křižovatek světa je toho důkazem. Na jejím území se do současnosti může platit mnoha mincemi, o nichž se více můžete dozvědět zde.

3.9.2004 - Své dotazy a připomínky od této chvíle můžete také směřovat na nové diskuzní fórum Siranie na webu www.svetjinak.net. Také tam se vám budeme snažit odpovědět a reagovat na konstruktivní připomínky.

31.8.2004 - Hybateli světa nemusí být pouze zjevné či nezjevné síly a bohové, ale mnohé další bytosti. Mezi ně také patří Zřeci. Pokud chcete zjistit, kdo se pod tímto označením skrývá, máte nyní možnost pod záložkou Grand.

24.8.2004 - U pojednání o dryádách přibyl popis Pralesních dryád.

17.8.2004 - Urulóka je vedle Grandu dalším světem, do kterého může ze své vůle znalý mudrc či nechtěně neznalý cestovatel vkročit. Má své principy a své uzly. Mezi ně patří i Citadely a první z nich, kterou vám dnes představujeme, je Arka.

8.8.2004 - Pokud se chcete dozvědět, co se v nedávné době událo v Siranii z pohledu družiny, máte možnost v kategorii Siranie - vyprávění. Byl zvěřejněn první díl Poledne světa - Příchod dítěte. Události sice nabraly nečekané obrátky a odehrálo se jich od tohoto dílu již opět velké množství, ale jejich sepsání chvíli trvá a proto budou další pokračování uváděna podle toho.

5.7.2004 - Dnes na rozcestníku přibyla další kategorie Jak hrát? Je určena jak pro hráče, tak především pro Pány jeskyně, a má jim pomoci učinit hru co nejzábavnější a nejpoutavější. Postupně se v ní budou objevovat další kapitoly. Dnes byly uvedeny první tři - Vedení hry, Duše starých dob a Použití kostek v RPG. Položka Novinky se přesunula pod záložku orientace, stále se však načte jako první.

19.6.2004 - Dnes byly blíže představeny hráčské postavy Siranijského dobrodružství.

18.6.2004 - Pod záložkou Bohové se zrodili Nezrození.

16.6.2004 - Na Urulóce byly představeny Sály a také uvedeny bližší informace o prvním z nich, Měsíčním sálu.

15.6.2004 - Vypravte se do další slupky Grandu - Urulóky.

13.6.2004 - Byli představeni autoři a hráči.

11.5.2004 - Pod záložkou Grand přibyl odkaz na Geografii Grandu.

29.4.2004 - Na mapě Siranijské říše přibyl odkaz na Gandharskou říši, stejně tak se objevil i v textové verzi, podívat se na něj můžete zde. Zároveň přibylo i pojednání o Maghavanech a Zilathech. Pod kategorií Orientace byla také zprovozněna stránka s odkazy na zajímavé internetové stránky.

19.4.2004 - Byl zprovozněn odkaz na ostrovy Vaktar a Mantrin. Zároveň byla spuštěna Kniha návštěv, ve které nám můžete zanechat své připomínky či náměty.

16.4.2004 - Pod záložkou Bohové přibyl odkaz na Andaly, Pečeti Pěti Prvků.

15.4.2004 - Pod záložkou Grand byla přidána Legenda o Grandu slepého barda Alkenara. Pro jednoduchost byly u některých jmen ve Věcích Grandu přidány odkazy na vysvětlující pasáže v Legendě. Byl také objasněn původ Azharů pod záložkou Bohové.

14.4.2004 - Přidáno pojednání o kosmologii a Věcích Grandu pod záložkou Grand. Pod samotnou záložkou Grand bude zveřejněna legenda o Grandu, ve které je historie zaznamenána poněkud odlišně a také jsou vysvětleny některé pojmy.

28.3.2004 - Spuštěna nová verze stránek o Siranii a Klanech. Oba světy byly spojeny dohromady a informace byly uspořádány do přehlednější podoby a budou postupně přidávány pod jednotlivé odkazy.

21.1.2004 - Zprovozněna část o naší hře.

1.2.2003 - Objevuje se pojednání o Arkagantu a jeho obyvatelích.

4.5.2002 - Rozzářil se odkaz na maghavany, v Sairis byli představeni Architekti.

6.2.2002 - Nyní si můžete přečíst o Gandharské říši a o městě Siru.

20.12.2001 - Zprovozněno komplexní pojednání o dryádách.

10.12.2001 - Zpřístupněno krátké pojednání o Pohraniční pevnosti.

28.11.2001 - Celá sekce o Sirgonu a o siranijském státním zřízení doplněna.

22.11.2001 - Přidáno pojednání o elfech v Siranii a ve světě obecně.

31.10.2001 - Odkazy o Siranijcích a Archaicích uvedeny do provozu.

24.10.2001 - Zprovozněny odkazy pošta, celá mapa a Sairis.

22.10.2001 - Zprovozněny stránky o Siranii.